Ackrediterad Verkstad

swedac

Nya tvåor att släcka för ackrediterade verkstäder

Tvåor vid besiktning hos ett ackrediterat besiktningsföretag kan släckas av en ackrediterad verkstad.Det spelar ingen roll om det är Svensk Bilprovning eller ett ackrediterat besiktningsföretag som har besiktigat: Tvåor –  anmärkningar vid den obligatoriska kontrollbesiktningen som kräver efterkontroll – kan släckas av en ackrediterad verkstad.

Den som har besiktigat bilen hos det ackrediterade besiktningsföretaget A-besiktning (Carspect) och fått en anmärkning som  kräver efterkontroll kan alltså lämna bilen till en verkstad som är ackrediterad för att utföra kontroll av egna reparationer.

En särskild kontrollant vid verkstaden kontrollerar att reparationen har utförts korrekt och att resultatet är fullgott.

Den ackrediterade verkstaden meddelar sedan Transportstyrelsen att samtliga brister har åtgärdats. Tvåan släcks i systemet och bilen kan köras tills det är dags för nästa kontrollbesiktning.