Vi är ackrediterade att "släcka 2:or"

Verksamheten och rutinerna hos den ackrediterade verkstaden ska beskrivas i en kvalitetsmanual. Manualen ska användas för att beskriva, planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Manualen måste uppfylla kraven, som finns beskrivna i standarden SS-EN ISO/IEC 17020 samt tillämpliga föreskrifter SWEDAC DOC 15:4 och SWEDAC DOC 16:1 för vägledning.

Fyll i dina uppgifter nedan så får du en offert på reparation av dina besiktningsanmärkningar inom 24 timmar!

Som Swedac-Ackrediterad verkstad hämtar vi dina besiktningsanmärkningar digitalt så du behöver inte fylla i dessa!

Egna reparationer

När en bil får anmärkningar i bilbesiktningens protokoll – eller i en rapport från polisens flygande inspektion på väg – måste bilen ombesiktigas, vilket kostar både tid och pengar. En ackrediterad bilverkstad förenklar för bilägarna genom att direkt kunna intyga till bilregistret att anmärkningarna i protokollet är åtgärdade.

Förutsättningen för att få ”släcka tvåor”, det vill säga åtgärda anmärkningar, är att den ackrediterade verkstaden själv såväl åtgärdar som kontrollerar samtliga brister som annars kräver ombesiktning.

”Egna reparationer” ska inte förväxlas med privatpersoners ”mekande” även om namnet kan vilseleda. Egna reparationer avser en ackrediterad bilverkstads möjlighet att reparera och sedan intyga att reparationerna är gjorda och felen åtgärdade. Det vill säga en besiktning av verkstadens eget arbete.

Fordonsbesiktning

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet på fordonsbesiktningen i Sverige. Det innebär att fler företag kan utföra besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Swedacs roll är att ackreditera såväl besiktningsföretagen som de certifieringsorgan som ska certifiera besiktningstekniker.

Även om monopolet nu har försvunnit är det inte vilka företag som helst som kan komma ifråga. Förutom att besiktningsföretagen måste ha rätt teknisk kompetens och utrustning, ställs det krav på oberoende. Den som vill utföra fordonsbesiktning får exempelvis inte ägna sig åt bilförsäljning eller fordonsreparationer. Dessutom ska sökande företag ha gott anseende, vilket bland annat innebär att ledningspersonal måste vara ostraffad, för att kunna ägna sig åt fordonsbesiktning.

Det är Transportstyrelsen som tagit fram föreskrifter för fordonsbesiktning; exempelvis regler för kontrollutrustning och kontrollmetoder, samt krav på kompetens och utbildning av personal.